Sağlıklı Yaşama Merhaba Deyin!

Adres:

Çamlıtepe Mah, TPAO Bulvarı No:265, 72070 Merkez / Batman

Obez hastalarının kilo vermelerine yardımcı olmak için gıda alımlarının ve/veya besin emilimlerinin azaltılması amacıyla sindirim sistemlerine cerrahi müdahalede bulunulmasına “obezite cerrahisi” ya da “bariatrik cerrahi” denilmektedir. Obezite Cerrahisi Genel Cerrahi Uzmanları tarafından yapılan bir dizi Laparoskopik işlemin genel adıdır. Laparoskopik cerrahi açık cerrahi kadar etkili ve güvenilirdir.

Optimum sonuç için hastalar detaylı bir ameliyat öncesi değerlendirmeden geçirilmeli ve onlara multidisipliner bir destek sağlanmalıdır. Laparoskopik cerrahi çok sayıda küçük kesi yapılarak gerçekleştirilir. Bu kesilerden portlar yerleştirilir ve bu portlar sayesinde el aletlerinin karına ulaşması sağlanır. Bu portlardan biri, bir video kameraya bağlanan cerrahi teleskop için, diğerleri ise özelleşmiş cerrahi aletlerinin girmesi içindir. Cerrah, operasyonu bir video monitörden izler. Deneyimli bir laparoskopik cerrah pek çok prosedürü aynen açık ameliyattaki gibi laparoskopik olarak uygulayabilir.

Obezite Tedavisinde Amaç

Obezite hastalığı kişilerde ortaya çıktıktan sonra tam olarak iyileşme enderdir. Kilo verilse bile verilen kilonun hızla geri alınması sıklıkla görülmektedir. Kilo veren kişilerin ancak %3-5’i ulaştıkları kiloyu koruyabilmekte, büyük bir çoğunluğu ise tekrar kilo almaktadır.  Obezite tedavisinde amaç, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükselterek bu faydaların sürekli kılmaktır. Obezite tedavisinin ilk altı ayında vücut ağırlığının %10 azalması, obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli yarar sağlamaktadır. 

Obezite Görülme Sıklığı

Obezite görülme sıklığı, dünyada doğu-batı veya zengin-yoksul toplum ayırımı gözetmeksizin giderek artmaktadır. Günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci önemli nedeni obezitedir. Obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), fazla kiloluluk ve obezite tanımını vücut kitle indeksine [VKİ = Ağırlık (kg) / Boy (m2 )] dayanarak yapmaktadır. Buna göre VKİ;

  • 18.5 altında ise Az kilolu
  • 18.5 - 24.9 ise Normal Kilo
  • 25.0 - 29.9 ise Fazla Kilo
  • 30.0 - 39.9 ise Obez
  • 40 'ın üzeri ise Morbid (Ciddî) Obez
  • 50 ve üstü ise Süper Obez olarak belirlenmiştir.