Sağlıklı Yaşama Merhaba Deyin!

Adres:

Çamlıtepe Mah, TPAO Bulvarı No:265, 72070 Merkez / Batman

Diyabet ve Diyabet Cerrahisi ile Alakalı Bu Durumları Biliyor Musunuz?

 • Diyabet ölüme neden olan hastalıkların en başında gelmektedir.
 • Dünyada her on saniyede bir, diyabet ve diyabete bağlı komplikasyonlardan dolayı bir kişi ölmektedir.
 • Diyabetik insanların diyabeti olmayanlara göre 2 - 3 kat daha fazla sağlık harcamaları vardır.
 • En sık görülen diyabet türü olan Tip 2 Diabetes Mellitus ( Tip 2 DM )'a yakalanma riski aşırı kilolu bireylerde daha fazladır.
 • Mevcut durum devam ederse yüzyılın sonunda toplumun yarısı diyabetten etkilenecektir.
 • Metabolik ve bariatrik cerrahi, obezite ile birlikte gelişen Tip 2 DM ‘in en etkili tedavi yöntemidir. Hastaların büyük çoğunluğunda remisyon ve iyileşme görülebilir.

Tip 2 Şeker Hastalığı (Tip 2 DM)

Tip 2 DM, şeker hastalarının yaklaşık %95'ini oluşturan en yaygın diyabet türüdür. Obezite, Tip 2 DM’in başlıca nedenidir ve dünya genelinde diyabet görülme ihtimalindeki artış obezitenin artışı ile doğru orantılıdır.

Tip 2 DM; böbrek yetmezliği, inme, kalp damar hastalığı, körlük, depresyon, iktidarsızlık, ampütasyon ve bazı kanser türlerini ve bunlara bağlı ölüm risklerini içeren birçok sağlık sorununa yol açar. Tip 2 DM'den dolayı ölüm oranı %80 artmış ve yaşam beklentisi 12 ile 14 yıl azalmıştır.

Tip 2 DM için mevcut tedavi yaklaşımları diyet, egzersiz, yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavilerini içermektedir. Yaşam tarzı değişikliği, ilaçların kullanımı, sıkı sıkıya diyet ve egzersize uyulsa bile kan şekerinde artış meydana gelebilir.

Genelde Tip 2 DM zamanla daha da kötüleşir ve kan şekerinin kontrol edilmesi için daha fazla ilaca ve daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulur. Bu nedenle Tip 2 DM kronik tekrarlayıcı bir hastalık olarak kabul edilmiştir.

Metabolik, Bariatrik Cerrahi ve Tip 2 Diyabet

Bariatrik cerrahi olan hastaların büyük çoğunluğunda diyabetik durumda düzelme görülür. 135,000 hastayı içeren bir çalışma, hastaların ameliyat sonrası aşağıdaki şekilde etkilendiğini gösterdi;

Bariatrik cerrahi, hastaların %90’ınına şu şekilde etki eder;

 • Kan şekerini düşürür.
 • İlaç dozunu ve ihtiyacını azaltır.
 • Diyabetle ilişkili sağlık problemlerini iyileştirir.

Bariatrik cerrahi, hastaların %78'inde remisyona neden olur. Remisyon aşağıdaki yollarla gerçekleşir;

 • Kan şekerini normal seviyelere düşürerek
 • Diyabet ilaçlarına gereksinimi ortadan kaldırarak